Přeskočit na obsah

Vítej v online kurzu Ve svém těle: Cesta sama k sobě.

Je mi ctí být tvou průvodkyní na tvé cestě zpět sama k sobě, na cestě rozpomínání se na umění naslouchat svému tělu, využívání svého plného potenciálu a tvoření života, jaký si přeješ.

Vydáváš se na cestu vnímání těla jako svého životního partnera. Společně odhalíme vnitřní moudrost těla, odkryjeme a odhodíme všechny nepotřebné vrstvy a masky, které sis nasadila, aby ses zavděčila nebo zalíbila ostatním a rozboříme stará nesloužící přesvědčení. Tato cesta není o tom, že bys potřebovala „opravit“ nebo by s tebou bylo „něco špatně“. Je to cesta rozpomínání si a uvědomění si naší celistvosti, vedoucí k životu ve větší lehkosti, spokojenosti a harmonii.

Jsi tvůrkyní svého života a máš nad ním plnou moc. Jen ty rozhoduješ o tom, jaký tvůj život bude.

Níže uvidíš všech šest bloků kurzu. Podle toho, jaký sis zakoupila balíček, budeš mít k jednotlivým blokům neomezený přístup.

1. Týden: Vztah s mým tělem

ve svem tele

Mít tělo, prostřednictvím kterého můžeš zažívat existenci na Zemi vnímám jako obrovský dar. Tvé tělo ti nabízí neskutečné množství možností, prožitků, pocitů, bolestí a učení. Reaguje na všechny změny ve tvém okolí, změny tvé mysli, reaguje na vše, čím ho vyživuješ, a jak o něj pečuješ.  Věděla jsi, že své tělo můžeš pouhou myšlenkou programovat, léčit, měnit? 
Během tohoto týdne se zaměříme na vztah s tělem, jeho přijetí. Ujasníme si, jak důležité o něj pečovat a respektovat ho. Naučíme se naše tělo prociťovat a naslouchat mu.

2. Týden: Síla dechu

ve svém těle

Dech je pro mě moje kotva, vím, že se k němu můžu vrátit kdykoli, když potřebuju najít klid a stabilitu. Prostřednictvím dýchání se nám do těla dostává prána, vitální energie. Věděla jsi, že prostřednictvím dechu můžeš usměrnit svou energii, myšlenky, emoce a přání?
Během tohoto týdne se zaměříme na náš dech. Ukážeme si, jak správně dýchat a jak dech kontrolovat a vědomě ho používat tak, abychom dokázaly kontrolovat i ostatní situace v našem životě.

3. Týden: Ženská cykličnost

Ve svém těle

My ženy fungujeme jako cyklické bytosti. Stejně tak jako se mění měsíc na obloze a období v roce, proměňuje se v průběhu celého měsíce i naše tělo. Dochází nejen k fyzickým, ale také k emočním, mentálním změnám, mění se naše chování, naše schopnosti, prožitky i způsob uvažování. Pochopení, přijetí a žití v souladu s naší cykličností nám může usnadnit život.
Během tohoto týdne se zaměříme na jednotlivé fáze, kterými každý měsíc procházíme. Ukážeme si, jak s nimi pracovat tak, abychom využily naplno náš potenciál.

4. Týden: Ženská & mužská energie

ve svém těle

Každý z nás má v sobě  svou vnitřní ženu a vnitřního muže. Často se stává, že jsou energie nevyvážené, naše vnitřní žena a muž se navzájem nerespektují, nespolupracují, nekomunikují, možná se ani neznají.  Naše vnitřní žena bývá často zraněná, a proto se skrývá za dominantní mužskou energií. Vztah našeho vnitřního muže a vnitřní ženy se odráží na naší vnější realitě, v našich vztazích i v pracovním životě. 
Během tohoto týdne se zaměříme na mužskou a ženskou energii v nás. Ukážeme si, jak je můžeme dovést do rovnováhy tak, abychom žily v přirozeném plynutí. 

5. Týden: Moje emoce

ve svém těle

Emoce jsou naším vnitřním barometrem. Jsou podstatou našich prožitků, určují naše zaměření, ovlivňují naše zájmy a dávají našemu světu smysl. Emoce tu byly, jsou a budou. Každý vnitřní stav nás nabije určitou energií a pomáhá nám zvládat každodenní výzvy. Emoce není potřeba potlačovat, ale učit se s nimi pracovat, rozpoznávat je, přijímat a chápat. 
Během tohoto týdne se zaměříme na dovolení si prožívání našich emocí. Ukážeme si, jak je začít prozkoumávat a měnit naše obranné reakce na vědomé jednání. 

6. Týden: Mé strachy a bloky

ve svém těle

Strach je odvěkou, instinktivní reakcí těla a mysli na každé domnělé nebezpečí, byť by bylo sebemenší. Každý den se v životě objeví nové hrozby nebo se vrátí ty staré. Nespočet věcí se může zvrhnout, změnit a hodně věcí se nám opravdu nepovede. V mysli se nám kromě toho vytváří obrázky dalších pohrom a problémů, které se ve finále nikdy nestanou. 
Během tohoto týdne se zaměříme na práci se strachy a bloky, které nás omezují a brání nám žít život takový, jaký si přejeme.

Chceš si přikoupit nějakou část kurzu? Můžeš to udělat tady​:

Koupit